Verklaring

 

van de

saniri adat ina ama alLifuru:

Ons verhaal

Met deze verklaring willen we de Saniri Ina Ama Allifuru dat de wereld aandacht heeft voor ons Bangsa Adat Allifuru (inheems Allifuru volk) en zich bewust is van onze situatie in Maluku.

Wij zijn Bangsa Adat Allifuru, het inheemse Allifuru volk, van Maluku. We hebben onze eigen leefwijze die we Adat noemen en onze eigen cultuur. Daarnaast hebben we ook onze eigen inheemse territoriale regels en wetten. 

Verklaring van de Saniri Adat Ina Ama AllifURU:

God de Almachtige Schepper heeft het land Maluku aan onze voorouders toevertrouwd en wij de nazaten hebben het van hen geёrfd om er te wonen en over te waken. Dit mandaat zorgt ervoor dat we als Bangsa Adat Allifuru kunnen leven en overleven. En dat er een toekomst is voor onze kinderen en kleinkinderen.

In de loop der tijden hebben wij in Maluku te kampen met de komst van andere volken die uit hebzucht en gedreven door allerlei belangen en motieven ons Bangsa Adat Allifuru willen koloniseren en onderdrukken om zo de macht over het land en het beheer van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen te krijgen en te behouden.

Geen enkel middel, hetzij militair hetzij politiek, wordt geschuwd om ons Adatsysteem te vernietigen, onze natuurlijke hulpbronnen leeg te roven en onze traditionele rechten tegen ons te gebruiken. Ze maken ons arm in ons eigen land, dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Ze verdrijven ons van ons eigen land, dat ons eigendom en recht is. 

Door onze Adat te vernietigen komen ze ook aan onze traditionele familiebanden, die door onze voorouders tot stand zijn gebracht en waar ze vorm en inhoud aan hebben gegeven. Sindsdien zijn ze zo in onze manier van leven verweven dat ze deel uitmaken van de kern van ons bestaan.

Dit alles in overweging nemende voelen wij ons als inheemse Allifuru kinderen van Maluku verantwoordelijk voor het mandaat van onze voorouders voor het behoud van Maluku ons land en grond waar wij nu wonen en leven.

DAAROM: 

1. Veroordelen en verwerpen wij elk middel en misleidende strategiёn die als doel hebben om onze Adat (leefwijze), onze natuur en het land dat aan ons de inheemse bevolking van Maluku toebehoort op wat voor manier dan ook kapot te maken, af te pakken en te vernietigen.

2. Willen wij dat iedereen nu stopt met deze misdadige praktijken, zoals genoemd in punt 1, en onmiddellijk ons land verlaat.

3. Zullen wij inheemse Allifuru kinderen van Maluku maatregelen nemen indien aan punt 2 geen gevolg wordt gegeven.

4. Roepen wij alle inheemse Allifuru kinderen van Maluku op: waar je ook bent en welk geloof je ook aanhangt laten we één zijn en onze Adat, onze leefwijze, te vuur en te zwaard verdedigen tegen iedereen die de Adat van ons wil beroven, kapotmaken en vernietigen.

5. Laten we samen schouder aan schouder ons land verdedigen en erover waken. Ons land dat rijk is aan natuurlijke producten en grondstoffen, zodat we kunnen leven en overleven. En zodat onze kleinkinderen een toekomst hebben.

6. Verklaren wij ons solidair met andere inheemse volkeren in de wereld. En voelen we ons betrokken met hen omdat ook zij in hun eigen land onderdrukt en bezet worden.

7. Roepen wij alle inheemse volkeren op, die net als wij hetzelfde lot ondergaan om de handen in één te slaan en gezamenlijk tegen elke vorm van kolonisatie, onderdrukking en uitbuiting te strijden.

Aldus alle partijen en organisaties die achter deze verklaring én oproep staan en het ondersteunen.

Met de hulp van de Almachtige Schepper zal er gerechtigheid komen voor het leven van de gehele mensheid op aarde, waaronder de inheemse Allifuru kinderen van Maluku.

Mena Muria!

MALUKU, September 09, 2017
Saniri Adat Ina Ama AllifURU
Bangsa Adat AllifURU

Stuur ons een bericht

6 + 5 =