Ons Verhaal  

Ons Verhaal begint hier… 

Tabea! Ik ben Malona.

Ik ben een inheemse AllifURU jongen, geboren en opgegroeid in de oerwouden van Seram, het eiland waar volgens onze oude verhalen de Oorspong van de Mens zich bevindt.

Ik neem u mee op reis door de wereld van inheemse volken, maar in het bijzonder die van ons Bangsa Adat AllifURU…..

Wij het AllifURU volk,
Wij zijn de oorspronkelijke bewoners van Maluku

Ons Verhaal
is het verhaal van het unieke maar bijna vergeten inheemse ‘AlifURU volk’ dat in zijn Bestaan wordt bedreigd. Het AlifURU volk, worstelend met zijn verleden, is op zoek naar zichzelf, naar zijn eigen identiteit en geschiedenis. Met maar één doel: Het recht om het bestaan als volk blijvend te waarborgen.

Aan de hand van de bouwstenen van onze eigen cultuur en geschiedenis vervat in (mondelinge) overleveringen, en oeroude kapata’s proberen we de contouren van ons zelfbeeld te ontwaren en bloot te leggen.

We willen ons, vanuit ons hervonden zelfbeeld aan de wereld presenteren zoals we zijn, en niet met een door anderen opgelegd (zelf)beeld.

Malona

…‘ Identiteit als Spiegel van jezelf ‘…


AmaRessi, ‘Op zoek naar mijn Matarumah’

Sinds mensenheugenis  

hebben wij hier geleefd. Dit is het Land dat ‘God’ ( ) aan onze voorouders heeft toevertrouwd. Een Land met zijn unieke flora en fauna, zijn bergen en rivieren en de zee die ons eilandenrijk omspoelt.

Op oude landkaarten werd de zee rondom de eilanden nabij Australië Laut AlifURU (AlifURU zee), of Laut AraFura (AraFura zee) genoemd.

Het AlifURU volk onderscheidt zich op grond van zijn cultuur, geschiedenis, taal en voorkomen sterk van de rest van Indonesië. Net als de Papua’s (Irian Jaya) en de Aboriginals van Australië behoren zij tot de Melanesiërs

‘Ons Land is een Recht dat wij van ‘God'( ) hebben gekregen’… Tua2 Adat Ceram, 2005