Over Ons

 

OVER STICHTING SAKA MESE NUSA ALLIFURU

Naam van onze Stichting

De naam ‘Saka Mese Nusa AlifURU‘ is in gezamenlijk overleg met stam- en adat-oudsten in Ceram, Maluku (Molukken) gekozen.
Saka staat voor ‘waken’,
Mese voor ‘sterk’ of ‘krachtig’,
Nusa betekent ‘wereld‘. Lees: onze leefwereld.
AllifURU is de oorspronkelijke naam van de inheemse bevolking van Maluku.

De betekenis van Saka Mese Nusa AllifURU luidt dan:

‘Krachtig waken over onze leefwereld’

Over Stichting Saka Mese Nusa AllifURU

Doelstelling

Stichting Nusa AlifURU stelt zich ten doel op te komen voor de rechten van Inheemse Volkeren en deze rechten te beschermen, in het bijzonder die van het AlifURU volk in de Molukken.

In de statuten wordt het in artikel 2 als volgt omschreven:
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel: a. het opkomen en beschermen van de rechten van alle inheemse volkeren in het algemeen en die van het Moluks AlifURU volk in de Molukken in het bijzonder. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

over sasi

Onze Missie

‘De toekomst is van ons Allemaal’.
Een toekomst waarin ook Inheemse volkeren volledig dienen te participeren in de wereldgemeenschap en de wereldpolitiek. Daartoe moeten ze in staat worden gesteld zich zelf te ontwikkelen als Volk en Individu vanuit wie en wat ze zijn, hun eigen identiteit, geschiedenis en cultuur. Inheemse volkeren zullen moeten worden erkend als volwaardig en gelijkwaardig aan alle andere volkeren.
Stichting Nusa AlifURU ziet het dan ook als haar bijzondere taak om inheemse volkeren, in het bijzonder het AlifURU volk hier in woord en daad bij te staan.

Vanuit de oorsprong van ons mens zijn, ‘Alle mensen zijn gelijk’ zullen andere volkeren samen met inheemse volkeren eensgezind moeten werken aan de opbouw van een rechtvaardiger wereld. Alleen op die manier is er een toekomst voor ons Allemaal!

Onze Visie

‘Alle Mensen zijn gelijk‘, is een boodschap, ontsproten uitde oergeschiedenis van het AlifURU volk, vanuit NunuSaku, volgens onze mondelinge overlevering de geboorteplek van de mensheid. Het is ons mens-zijn waarin we gelijk zijn aan elkaar. Vanuit ons mens-zijn zullen we ook nader tot elkaar moeten komen,  want we worden als mens geboren.

‘Alle Mensen zijn gelijk‘ zal de basis moeten vormen voor een toekomst waarin alle mensen en alle volkeren in vrede naast elkaar en met elkaar leven